Serdecznie witamy!


Forum


zabrzeg.net.pl

napisz e-mail
 

TAROKI.zabrzeg.net.pl


 
 taroki.zabrzeg.net.pl

. Strona główna
. Regulamin
. Zasady gry
. Turnieje
. Galeria
. Wyniki
. Grand Prix
. Kontakt
. ZABRZEG.net.pl

 
 
  pobierz / zobacz

. gra Taroky
. gra sieciowa Taroky
. reportaż w PR Katowice
. film z Super-Nowa TV
. filmik "1 rozdanie"

 
 
  news

ostatnia aktualizacja
wyniki:
.
Drużynowa Liga Tarokowa 2019

 
 


Załącznik nr 1 do Regulaminu
Turniejów w Tarokach
Zatw. 18.02.2005 r.

PUNKTACJA

 

 

 

A. Punkty z gry:

Uzyskane przez 
przegrywającego z liczenia kart
Należne wygrywającemu
1 do 3 pkt + 9 pkt
4 do 7 pkt + 8 pkt
8 do 12 pkt + 7 pkt
13 do 17 pkt + 6 pkt
18 do 22 pkt + 5 pkt
23 do 27 pkt + 4 pkt
28 do 32 pkt + 3 pkt
pow. 32 pkt + 2 pkt

Rozgrywający aby wygrać rozdanie, musi uzyskać minimum 36 pkt Kontra, re, sub, mord podnoszą punkty z gry za każdym wołaniem podwójnie.

 

 

 

B. Zgłoszenia:

Barwy 3 pkt
Honery 4 pkt
Trul 5 pkt
Trul - honer 6 pkt
Kenix - trul 5 pkt
Kenix - trul - honer 6 pkt
Mały tarok 2 pkt
Duży tarok 4 pkt
Pagat cichy 4 pkt
Pagat głoszony 8 pkt
Brewer na 1-szy Pkt z gry x 3
Brewer na 2-gimm Pkt z gry x 2
Brewer na 3-cim Pkt z gry x 1
Zolo brewer Pkt z gry x 6
Walat cichy 20 pkt
Walat głoszony 40 pkt
 

 

 

C. Kary za:

1. Złe rozdanie - minus 5 pkt

2. Niewłaściwe zgłoszenie - minus 10 pkt - o kontynuacji gry decyduje sędzia

3. Niewłaściwe złożenie kart - minus 25 pkt - o kontynuacji gry decyduje sędzia

4. Nieprawidłowe przyłożenie kart, tzn. za:
       - przyłożenie karty niezgodnej z barwą,
       - przyłożenie więcej niż jednej karty,
   - minus 10 pkt w przypadku zgłoszenie przez zawodnika przed następną lewą
       - gra jest kontynuowana,
   - minus 25 pkt w pozostałych przypadkach - o kontynuacji gry decyduje sędzia

5. Przyłożenie karty w niewłaściwej kolejności - minus 15 pkt

6. Gra "zerowa" tzn. sumapk. z gry i zgłoszeń ówna zero
   - rozgrywający otrzymują - po minus 5 pkt

7. Utrata pagata - minus 5 pkt

8. Utrata munda - minus 10 pkt

9 Utrata skiża - minus 15 pkt

Kary indywidualne oddawane są do tzw. "żyda", który nie podlega rozgrywaniu jednak po zakończeniu rundy zostaje podzielony między zawodnikami - niepodzielna część pozostaje, co należy wykazać w protokole.

 

 

 

D. Powtórzenie rozdań:

Rozdanie zostaje powtórzone w następujących przypadkach:

- otrzymanie kart w rozdaniu bez żadnego taroka,
- otrzymanie kart w rozdaniu tylko z pagatem,
- otrzymanie kart w rozdaniu tylko z mundem,
- otrzymanie kart w rozdaniu tylko ze skiżem,
- otrzymanie kart w rozdaniu z pagatem i mundem,
- złe rozdanie,
- oraz w grach z błędami wymienionymi w pkt C, gdy taka jest decyzja sędziów

Zawodnik może złożyć karty w przypadku, gdy w kuponie znajduje się przywołany tarok do wspólnej gry. Zawodnik ten otrzymuje 15 pkt. ujemnych partnerzy otrzymują po 5 pkt. dodatnich. Składający się traci powinność a gra przechodzi na następnego w kolejce zawodnika.
Zasada ta nie dotyczy drugiej powinności.

 
 

Prawa autorskie do większości materiałów i wiadomości zamieszczonych w serwisie należą 
do redakcji portalu ZABRZEG.net.pl. Strona jest częścią serwisu ZABRZEG.net.pl.
 

Wszystkie prawa zastrzeżone! 

Copyright © 2006-11 by djh | web@zabrzeg.net.pl

Warning: All rights reserved. 
Unauthorized duplication is a violation of applicable laws.